Bảng giá cho thuê

Thuê Officetel

Thuê 1 Phòng ngủ

Thuê 3 Phòng ngủ

Bảng giá bán

Bán Officetel

Bán 1 Phòng ngủ

Bán 2 Phòng ngủ

Bán 3 Phòng ngủ

0941222324